Studio 10

Studio 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje

Naziv tvrtke:
Studio 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje

Skraćeni naziv: Studio 10 d.o.o.

Sjedište tvrtke: Zagreb, Ive Tijardovića 24

Sud upisa u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu - MBS: 080713187

OIB: 44710707042

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave društva: Zorana Filak

Žiro račun: 2402006-1100564441

IBAN: HR3324020061100564441


Djelatnosti

Studio 10 d.o.o. je tvrtka koja se bavi pružanjem geodetskih usluga

  • Geodetski projekt
  • Legalizacija // Geodetski snimak radi legalizacije bespravno izgrađenog objekta
  • Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja
  • Parcelacija zemljišta
  • Posebna geodetska podloga
  • Geodetski situacijski nacrt
  • Usklađenje katastra i zemljišne-knjige
  • Upis objekta u katastar
  • i dr.

T: +385 (1) 3694 069

F: +385 (1) 3694 070